กลุ่มชาวบ้านแสดงความไม่เห็นด้วยต่อการก่อสร้างโรงงานน้ำตาล

กลุ่มชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรแสดงความไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งต่อการก่อสร้างโรงงานน้ำตาลและเชื่อมโยงโรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงจากชานอ้อยในใจกลางทุ่งกุลาร้องไห้ไห่ซึ่งเป็นพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่รู้จักกันในเรื่องข้าวหอมมะลิ เราไม่ต้องการพืชเหล่านี้ เรายืนหยัดอย่างมั่นคงและจะปกป้องสิทธิของเราในการกำหนดอนาคตของตัวเองและมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายของรัฐ

กลุ่มท้องถิ่นกล่าวในแถลงการณ์ร่วมเมื่อวานนี้เมื่อเจ้าของโครงการเดินหน้าด้วยเวทีสาธารณะที่สำคัญ กลุ่มเกษตรกรข้าวทุ่งกุลาเกษตรกรข้าวอินทรีย์ตำบลโนนสวรรค์กลุ่มโคบ้านหงส์แฮกลุ่มอนุรักษ์ป่าบ้านน้ำขามกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหนอนไหมสายไหมตำบลโนนสวรรค์เกษตรกรข้าวอินทรีย์ตำบลสระบัวปทุมรัตน์ กลุ่มอนุรักษ์และอีกสามคน