ความสำคัญของการยกอุปสรรคทางการค้า

สำหรับประเทศไทยในฐานะประเทศผู้ส่งออก RCEP เป็นกลุ่มการค้าที่สำคัญมาก ปัจจุบันการส่งออกไปยังสมาชิกของ RCEP คิดเป็นร้อยละ 60 ของการส่งออกทั้งหมดของไทย ทางการค้ากล่าวว่าสมาชิกทั้งหมดของ RCEP เห็นพ้องกันว่าเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องสรุปการเจรจาก่อนสิ้นปีนี้ เนื่องจากสมาชิกทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการยกอุปสรรคทางการค้า

ในสภาพแวดล้อมการค้าโลกที่มีความผันผวนและไม่เสถียรขึ้นตามที่ Auramon อ้างถึงสงครามการค้าระหว่างมหาอำนาจทางเศรษฐกิจว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ การเข้าร่วม RCEP จะช่วยให้ไทยได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากการค้าเสรี ในทางกลับกันนี้จะช่วยให้เราสามารถถ่วงดุลผลกระทบเชิงลบของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯกับจีนซึ่งกำลังเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ จะมีการประชุมคณะกรรมการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (TNC) ระหว่างสมาชิก RCEP ในปีพ. ศ. 2562 เพื่อหารือเกี่ยวกับรายละเอียดของข้อตกลงการค้าขนาดใหญ่ รายละเอียดเกี่ยวกับประเทศเจ้าบ้านและวันที่ของการประชุมยังไม่ได้ตัดสินใจ อย่างไรก็ตามนายอร่ามกล่าวว่าประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม TNC ที่จะเกิดขึ้น